Giải Trí & Công Nghệ

ghost win 7 nhẹ nhất

  1. Bub

    Ghost Windows 7 Pro Đa Cấu Hình 64 Bit No Soft & Full Soft

    Gồm: 1) Ghost Windows 7 Pro Full Soft - Actived. 2) Ghost Windows 7 Pro No Soft - No Active (Win sạch 100%). Chi tiết: Được làm từ bản Windows 7 Professional x64 Update 1 Nguyên gốc từ Microsoft! Chỉ tinh chỉnh 1 vài thứ để nâng hiệu suất windows và chạy mượt hơn, tắt hibernate,.. Ngoài ra...
Bên trên