Giải Trí & Công Nghệ

happy new year

  1. thienIT

    [Chào Năm Đinh Dậu 2017] Bộ Cài Windows 7 Ultimate (Legacy + UEFI) Full Soft Full Driver

    Thời khắc sang năm Đinh Dậu chỉ còn vài ngày nữa, nhằm đảm bảo cho AE có cái PC chơi tết mình ra mắt bộ cài Windows 7 Ultimate x64 (2 chuẩn UEFI và Legacy) Happy New Year 2017 cực ổn định, không lỗi vặt, Full Soft Full Driver! Thông tin chi tiết của bộ cài đặt: File name...
Bên trên