Giải Trí & Công Nghệ

heroes of order & chaos

  1. NguyenNguyen

    Heroes of Order & Chaos v3.4.0h

    Thông tin game: - Tên game: Heroes of Order & Chaos - Phiên bản: 3.4.0h - Yêu cầu Android: 2.3 trở lên - Yêu cầu Root: Không Google play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gameloft.android.ANMP.GloftHOHM Tính năng mods: - Vào cửa hàng mua 1 vật phẩm và bán ngay lập tức để nhận...
Bên trên