Giải Trí & Công Nghệ

hình 8

  1. lochuung

    Giải Bài tập 8 trang 75 - SGK Toán 6 tập 2

    8.Đọc tên và viết kí hiệu các góc ở hình 8. Có tất cả bao nhiêu góc ? Giải Góc BAC, kí hiệu Góc CAD, kí hiệu Góc BAD, kí hiệu Tất cả có 3 góc.
Bên trên