Giải Trí & Công Nghệ

hoa đất sét

  1. H

    Nghệ thuật hoa đất sét có gì đặc biệt?

    Mai khôi hoa khai hoa hựu tạ, Hoa khai hoa tạ lưỡng vô tình; Hoa hồng nở, hoa hồng lại rụng Hoa tàn hoa nở cũng vô tình. Hoa đất sét Nhật bản Hai câu thơ trong bài Cảnh chiều hôm của Hồ Chí Minh muốn nói đến đó là quy luật không thể thay đổi của thiên nhiên. Cái gì đẹp rồi cũng đến lúc...
Bên trên