huong dan easy ghost

  1. Bub

    Easy Ghost - Công Cụ Dễ Dàng Ghost, Cài Lại Windows, Tạo USB Boot, Tạo Dual Boot, Phân vùng đĩa.

    Easy Ghost - Dễ dàng ghost, cài lại Windows, tạo USB Boot, tạo Dual Boot, phân vùng đĩa. Hướng dẫn sử dụng chương trình bằng video: (Chú ý: Bạn phải click vào: Watch on youtube để xem (khi xem chọn toàn màn hình và chọn chế độ xem 720 HD cho rõ!) Hướng dẫn cài windows từ file ghost, tạo file...