Giải Trí & Công Nghệ

huong dan easy ghost

  1. Bub

    Easy Ghost - Công Cụ Dễ Dàng Ghost, Cài Lại Windows, Tạo USB Boot, Tạo Dual Boot, Phân vùng đĩa.

    Easy Ghost - Dễ dàng ghost, cài lại Windows, tạo USB Boot, tạo Dual Boot, phân vùng đĩa. Hướng dẫn sử dụng chương trình bằng video: (Chú ý: Bạn phải click vào: Watch on youtube để xem (khi xem chọn toàn màn hình và chọn chế độ xem 720 HD cho rõ!) Hướng dẫn cài windows từ file ghost, tạo file...
Bên trên