Giải Trí & Công Nghệ

huong dan jailbreak ios 9.0

  1. Bub

    Hướng dẫn Jailbreak iOS 9.0 -> 9.0.2

    HƯỚNG DẪN JEALBREAK IOS 9.0 - 9.02 Những Công Cụ cần thiết. 1. Itunes > http://www.apple.com/pl/itunes/download/ 2. Back up lại dữ liệu cần thiết 3. Tải công cụ Jealbreak > http://4share.vn/f/5064656361666265/Pangu9_v1.0.0.exe Hoạc trang chủ http://en.pangu.io/ 4. Tiến hành Jb theo hướng dẫn...
Bên trên