Giải Trí & Công Nghệ

idm fix fake key

  1. lochuung

    Download IDM 2022 Full + Fix Fake Serial Number

    Điều khiển băng thông, cho phép tải xuống theo lịch và lưu danh sách những tệp đã tải xuống. Phân đoạn động trong suốt quá trình tải xuống. Tự động bắt liên kết các tập tin tải xuống (nhạc, phim…). Hỗ trợ download video từ nhiều trang như YouTube, Google Video, MySpaceTV… Hỗ trợ phục hồi...
Bên trên