Giải Trí & Công Nghệ

ipadian full crack

  1. lochuung

    iPadian 2 - Chạy ứng dụng iOS trên máy tính

    iPadian là phần mềm mã nguồn mở nên nó có thể phù hợp với hầu hết các hệ điều hành Windows, sau khi cài đặt phần mềm vào máy tính bạn sẽ có giao diện một thanh clock và nút nguồn ở bên phải màn hình dùng để thoát các ứng dụng mà bạn muốn dừng lại...
Bên trên