Giải Trí & Công Nghệ

lua dao online

  1. NguyenNguyen

    Cảnh Báo Hình Thức Lừa Đảo Mua Hàng Online

    Hiện nay có rất nhiều hình thức lừa đảo online, sau đây mình xin chia sẻ 1 kiểu mà bạn mình vừa gặp. Cách thức lừa đảo là liên hệ người bán nói muốn mua vài sản phẩm, 1 sản phẩm là tặng cho người bạn nên 1 đơn miễn phí và 1 đơn tính hết tiền cho đơn kia. Đơn mà tính tiền hết thì ở rất xa, và đơn...
Bên trên