lua dao

  1. NguyenNguyen

    Cảnh Báo Hình Thức Lừa Đảo Mua Hàng Online

    Hiện nay có rất nhiều hình thức lừa đảo online, sau đây mình xin chia sẻ 1 kiểu mà bạn mình vừa gặp. Cách thức lừa đảo là liên hệ người bán nói muốn mua vài sản phẩm, 1 sản phẩm là tặng cho người bạn nên 1 đơn miễn phí và 1 đơn tính hết tiền cho đơn kia. Đơn mà tính tiền hết thì ở rất xa, và đơn...