Giải Trí & Công Nghệ

ma doc facebook

  1. Bub

    [Cảnh Báo] Mã độc facebook: Ai đó nhắc đến bạn trong một bình luận

    Từ khoảng ngày 14/11, facebook bắt đầu có lan truyền: nhận được 1 thông báo (notify) : "ai đó nhắc đến bạn trong 1 bình luận". Bạn click vào lập tức nó sẽ hiện ra 1 trang giống hệt facebook và có thông báo yêu cầu người dùng cài 1 cái extension (tiện ích mở rộng) Vur gì đó. Chỉ cần nhấn "Add...
Bên trên