Giải Trí & Công Nghệ

matlab 2016

  1. Bub

    Tải Matlab 2016 Full - Hướng Dẫn Cài Đặt

    Yêu cầu hệ thống: Ram: từ 2Gb trở lên. Ổ cứng: Cần 2Gb trở lên để lưu trữ matlab, 4-6Gb để lưu trữ các lựa chọn cài đặt thêm. Hệ điều hành: Window Server 2008, Window Server 2012, Window 7 Service Pack 1, Window 8, Wind0w 8.1, Window 10. Đến hiện tại thì matlab không hỗ trợ phiên bản 32 bit...
Bên trên