Giải Trí & Công Nghệ

máy gps 2 tần số

  1. tracdiatap

    Tin Tức Cùng tìm hiểu về máy định vị GPS RTK

    Máy định vị GPS RTK là loại máy có thể nhận hai tín ở hai tần số khác nhau từ một vệ tinh. Ví dụ cùng lúc thu tín hiệu E1 và E5a từ vệ tinh Galileo, hoặc cùng lúc thu tín hiệu L1 và L5 của GPS. Máy GPS 2 Tần Số khác với máy GPS 1 Tần Số chỉ ở chỗ, máy GPS 1 tần số chỉ có khả năng thu được 1 tín...
Bên trên