microsoft office

  1. LocNguyen

    Microsoft Office 2007 Enterprise Portable - Không cần cài đặt

    Phiên bản Office 2007 Portable không cần phải cài đặt. Với phiên bản này bạn có thể cho Office 2007 vào USB để mang theo bên mình. Có thể xem, sửa các file .doc, excel ở bất kì đâu, chỉ cần có một chiếc máy tính Windows và một chiếc USB với Office 2007 Portable...