Giải Trí & Công Nghệ

mutant: metal blood

  1. NguyenNguyen

    MUTANT: Metal Blood v1.05

    Tên game: MUTANT: Metal Blood Version: 1.05 Yêu cầu android: 2.3.3 trở lên Google Play:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.atom2wegames.mutant Tính năng mod: - One hit - 1 damage taken ( quái đánh chỉ mất 1 máu) Cách cài game: - Tải và cài mod, vào game nó sẽ tự download data...
Bên trên