Giải Trí & Công Nghệ

notepadd++ moi nhat

  1. Bub

    Download Notepad++ Mới Nhất

    Download Notepad++ Mới Nhất Notepad ++ là một phần mềm soạn thảo miễn phí mã nguồn mở. Đây là một chương trình viết code và thay thế Notepad của Windows hỗ trợ highlight nhiều ngôn ngữ. Notepad ++ chỉ chạy trong môi trường MS Windows. Notepad ++ Dựa trên component Scintilla mạnh mẽ...
Bên trên