Giải Trí & Công Nghệ

photo viewer win 10

  1. Bub

    Mở File JPG Bằng Window Photo Viewer Trên Win 10

    Mở File Ảnh Bằng Window Photo Viewer Trên Win 10 Trình mở ảnh mặc định trên window 10 Ở window 10, Microsoft đã thay thế chương trình mở ảnh mặc định bằng app Photo, tuy có những trải nghiệp tương đối "cool", nhưng nhiều người không quen và không thích lắm cái app này (mình cũng...
Bên trên