Giải Trí & Công Nghệ

pokémon

  1. NguyenNguyen

    Pokémon GO v0.29.3

    Venusaur, Charizard, Blastoise, Pikachu, và nhiều Pokémon khác đã được phát hiện trên hành tinh Trái Đất! Bây giờ là cơ hội của bạn để khám phá và nắm bắt được Pokémon tất cả xung quanh bạn-để có được đôi giày của bạn trên, bước ra ngoài và khám phá thế giới. Bạn sẽ tham gia một trong ba đội và...
Bên trên