Giải Trí & Công Nghệ

quần áo ngành y

  1. minh20122017

    Share Mẫu quần áo điều dưỡng nam, nữ thời trang, đẹp và chất lượng

    Kiểu dáng: -- Để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, để cả bệnh nhân và bác sỹ cùng hài lòng không còn cách nào khác ngành Y tế phải được xem như là một ngành dịch vụ; y, bác sỹ phải chuyển từ thái độ ban ơn cho bệnh nhân sang phục vụ bệnh nhân như một khách hàng. Bên cạnh đó, việc đầu tư...
Bên trên