Giải Trí & Công Nghệ

solidworks 2016

  1. Bub

    Tải SolidWorks 2016 Full cr@ck

    Điểm mới ở SolidWorks 2016: - Thay đổi giao diện sử dụng tăng hiệu suất công việc. - Dễ dàng hơn trong việc chuyển đổi giữa các công cụ. - Hạn chế việc di chuyển chuột tối đa. - Tối ưu lệnh Mate trong lắp ráp Yêu cầu phần cứng của SolidWorks 2016: Hệ điều hành: Chỉ hỗ trợ trên các bản windows...
Bên trên