Giải Trí & Công Nghệ

tai amos full crack

  1. Bub

    Download Phần Mềm Amos Full Mới Nhất - Tổng Hợp Tất Cả Các Phiên Bản

    Amos ( hay còn gọi là SPSS AMOS hoặc IBM Amos) là công cụ để thực hiện biểu các mô hình cấu trúc (SEM) để xây dựng các mô hình dễ dàng với độ chính xác hơn các kỹ thuật thống kê đa biến tiêu chuẩn. Với các chức năng: dự đoán phân nhóm nhóm: phân tích nhân tố, phân tích cluster ( hai bước, K...
Bên trên