Giải Trí & Công Nghệ

tai essential phonetics for ielts

  1. Bub

    Essential Phonetics For IELTS (Ebook +Audio)

    Essential Phonetics For IELTS có tổng cộng 6 bài, trình bày những phần cơ bản của ngữ âm và ngữ điệu tiếng Anh. Các bài tập được thiết kế theo hướng vừa ứng dụng được vừa thú vị. Những nội dung có liên quan khác cũng như những bài tập tương đối dài sẽ được thêm vào phần phụ lục phía sau để làm...
Bên trên