Giải Trí & Công Nghệ

tai font vni-helve-condense

  1. Bub

    Cách Hiển Thị Tiếng Việt Trong SPSS

    SPSS là phần mềm đáp ứng nhu cầu phân tích dữ liệu nghiên cứu thống kê trong kinh tế và xã hội, cung cấp khả năng điều khiển và kiểm soát dữ liệu và rất nhiều các thủ tục phân tích thống kê có thể giúp phân tích từ những tập hợp dữ liệu nhỏ cho đến những dữ liệu rất lớn. Phần mềm đóng vai trò hỗ...
Bên trên