Giải Trí & Công Nghệ

tai giao trinh powerpoint 2010

  1. Bub

    Giáo Trình PowerPoint 2010 Đầy Đủ Tiếng Việt

    Tải Giáo Trình PowerPoint 2010 Mục Lục: Chương 1 Giới thiệu PowerPoint 2010 1 Các điểm mới trong PowerPoint 2010 2 Ribbon mới 2 Ngăn File thay cho nút Office 3 Hỗ trợ làm việc cộng tác 3 Nhóm các slide vào các phần trong bài thuyết trình 4 Trộn và so sánh nội dung của...
Bên trên