Giải Trí & Công Nghệ

tai multisim 12.0

  1. Bub

    NI Multisim 11, 12, 13 - Phần mềm mô phỏng mạch điện tử

    Multisim là một phần mềm mô phỏng mạch điện - điện tử, đo đạc các mạch số và tương tự của hãng NATIONAL INSTRUMENTS COMPANY. Multisim là một phần mềm hỗ trợ khá mạnh trong các lĩnh vực điện tử, trợ giúp thiết kế mạch và tương tự rất hoàn chỉnh, cho phép ta thiết kế rồi thử với nhiều nguồn tín...
Bên trên