Giải Trí & Công Nghệ

tai orcad 9.2

  1. willnguyen

    [Download] Phần mềm vẽ và thiết kế mạch điện tử chuyên dụng Orcad 9.2 full

    Phần mềm Orcad là phần mềm vẽ mạch điện tử: chuyên nghiệp giúp người sừ dụng dễ dàng thiết kế mạch nguyên lý, mạch in và mô phỏng ... được nhiều người sử dụng. Với chức năng mạnh mẽ và đầy đủ Dưới đây là các link cài đặt Orcad 9.2 full cr@ck gồm các link google drive tốc độ cao, không cần get...
Bên trên