Giải Trí & Công Nghệ

tai teamviewer

  1. Bub

    TeamViewer - Truy cập từ xa và Hỗ trợ qua Internet

    TeamViewer kết nối đến bất kỳ máy tính hay máy chủ nào trên khắp thế giới trong vài giây. Bạn có thể điều khiển máy tính của đối tác từ xa như thể bạn đang ngồi trước nó. Điều khiển / Hỗ trợ máy tính từ xa Hỗ trợ từ xa tức thời – không cần cài đặt...
Bên trên