Giải Trí & Công Nghệ

thienit win 10 2017

  1. thienIT

    [Hot - Chính thức ra mắt] Windows 10 Sắc Xuân Insider 2017 - Spring [x86] by ThienIT

    Bộ Windows 10 Sắc Xuân 64bit của mình đã được rất nhiều các bạn ủng hộ, hôm nay mình ra mắt thêm bản 32 bit cho máy cấu hình yếu (RAM dưới 3GB thì chơi nhé), tốc độ khởi động nhanh chóng mặt (Chưa đến 15 giây), hiện tượng full disk hầu như không có, RAM trống khá nhiều. Thôi không lòng vòng nữa...
Bên trên