Giải Trí & Công Nghệ

thương thương facebook

  1. lochuung

    Hướng dẫn Cách Nhận Cảm Xúc Thương Thương Cho Người Không Có - Care Reaction

    Mình vừa có cách để các bạn chưa có reaction thương thương (care) nhận react này. Thì mấy ngày hôm nay facebook đang rầm rộ về reaction thương thương, và hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cách nhận reaction thương thương cho những người chưa có! Bước 1: Gỡ cài đặt tất cả các phiên bản Facebook...
Bên trên