Giải Trí & Công Nghệ

tiếng anh

  1. N

    Trình tự giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh

    Dễ thường ai đã học Anh văn thì cũng đã bị một hoặc nhiều lần được yêu cầu giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh , tùy theo tình huống mà người nói giới thiệu qua loa , đơn thuần , hay cần phải cụ thể và rối rắm . Ví dụ như được hỏi trên lớp, giảng đường thì bạn có thể giới thiệu ko cần cụ thể lắm...
Bên trên