Giải Trí & Công Nghệ

tiếng anh

  1. americanlinks

    TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN TRỢ GIẢNG, VĂN PHÒNG

    Trung tâm Anh ngữ American Links tuyển dụng: - 2 nhân viên trợ giảng part time và full time - 1 nhân viên content marketing Yêu cầu: - Nam/nữ trên 22 tuổi - Đã tốt nghiệp Đại học - Yêu thích việc giảng dạy - Sáng tạo, yêu thích việc viết lách (đối với C.M) Chi tiết liên hệ: Số 9 ngõ 106 Hoàng...
  2. N

    Trình tự giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh

    Dễ thường ai đã học Anh văn thì cũng đã bị một hoặc nhiều lần được yêu cầu giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh , tùy theo tình huống mà người nói giới thiệu qua loa , đơn thuần , hay cần phải cụ thể và rối rắm . Ví dụ như được hỏi trên lớp, giảng đường thì bạn có thể giới thiệu ko cần cụ thể lắm...
Bên trên