Giải Trí & Công Nghệ

toeic analyst

  1. lochuung

    [Download] Bộ sách Compass TOEIC

    Bộ sách Compass TOEIC này gồm 4 quyển: Starter Toeic Toeic Analyst Target Toeic Developing Skills for the Toeic Test
  2. Bub

    Tải Sách TOEIC Analyst CD + Book pdf

    TOEIC Analyst là quyển thứ 2 trong bộ 4 quyển Compass TOEIC của Anne Taylor, bao gồm: Starter Toeic, Developing Skills for the Toeic Test và Target Toeic. Analyst bám sát cấu trúc đề thi TOEIC hơn với 7 chương tương ứng với 7 dạng câu hỏi trong đề thi TOEIC. Mỗi chương đều có hướng dẫn làm bài...
Bên trên