Giải Trí & Công Nghệ

tro ve win 7 tu win 10

  1. Bub

    HƯỚNG DẪN TRỞ VỀ WIN 7, WIN 8 KHI LÊN WIN 10 KHÔNG MẤT DỮ LIỆU

    Đã lên Windows 10 nhưng vì lý do gì đó mà bạn cần hạ từ Windows 10 xuống Windows 7 hoặc Windows 8, ví dụ như phần mềm ưa thích không chạy được hoặc driver chưa được hỗ trợ đầy đủ? Không sao, bạn vẫn có 30 ngày kể từ khi update để quay trở lại phiên bản Windows cũ hơn nếu muốn. Lưu ý là bạn nên...
Bên trên