Giải Trí & Công Nghệ

tư vấn du học

  1. G

    Khóa học bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học

    KHÓA HỌC BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ TƯ VẤN DU HỌC Chứng chỉ nghiệp vụ tư vấn du học là loại chứng chỉ chứng nhận cá nhân đã tham gia khóa bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn DH. Theo đó, Bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn DH là việc tổ chức bồi dưỡng, kiểm tra, thi và cấp chứng chỉ cho công dân VN, người nước ngoài...
Bên trên