Giải Trí & Công Nghệ

tuyển dụng bảo hiểm

  1. tuvanbhnt

    Manulife tuyển dụng tư vấn bảo hiểm nhân thọ

    Chi tiết công việc Lên kế hoạch trả lời khách hàng, tiếp cận khách hàng, phân tích nhu cầu đầu tư của khách hàng, trả lời gói giải pháp đầu tư thích hợp với người mua, tư vấn thắc mắc của khách hàng, tương trợ họ hoàn tất những giấy tờ, chăm sóc sau bán hàng. Tìm kiếm khách hàng tiềm năng. Hỗ...
Bên trên