Giải Trí & Công Nghệ

vi sinh vật

  1. Bub

    Các yếu tố của trứng ảnh hưởng tới vi sinh vật

    Tài liệu: Các yếu tố của trứng ảnh hưởng tới vi sinh vật Định dạng: ppt Dung lượng: 1.23Mb Tải về: Link google drive Mục lục Mở đầu Nội dung 2.1 Thành phần dinh dưỡng của trứng 2.2 Hệ VSV của trứng 2.3 Sự hư hỏng của trứng 2.4 Phương pháp bảo quản trứng Kết luận Tài liệu tham khảo Mở đầu...
Bên trên