Giải Trí & Công Nghệ

Bộ Template Tán Gái Cực Kì Đáng Yêu

HTML & Template Bộ Template Tán Gái Cực Kì Đáng Yêu 1.0

Đăng ký để tải về
Untitled-1c4aba4fc2831160f.png

Hôm nay mình sẽ share cho các bạn code frontend tán gái miễn phí nhé!
Cách bật tắt nhạc:
Để tắt nhạc bạn hãy tìm:
HTML:
 <audio src="911.mp3" preload="auto" type="audio/mp3" autoplay loop=""></audio> <audio id="bgmMusic" type="audio/mp3" autoplay loop id="playAudio"> <source src="911.mp3"> </audio> <audio controls autoplay id="playAudio" style="display: none;"> <source src="911.mp3" type="audio/mpeg"> </audio> <iframe src="911.mp3" allow="autoplay" style="display:none" id="iframeAudio"> </iframe>
Và thay thế bằng 1 comment nhé:
HTML:
 <!--<audio src="911.mp3" preload="auto" type="audio/mp3" autoplay loop=""></audio> <audio id="bgmMusic" type="audio/mp3" autoplay loop id="playAudio"> <source src="911.mp3"> </audio> <audio controls autoplay id="playAudio" style="display: none;"> <source src="911.mp3" type="audio/mpeg"> </audio> <iframe src="911.mp3" allow="autoplay" style="display:none" id="iframeAudio"> </iframe>-->
Còn muốn bật nhạc thì hãy làm ngược lại nhé!!!
Review Template:
Tác giả
LocNguyen
Tải xuống
4
Xem
735
Phát hành đầu tiên
Cập nhật mới nhất
Xếp hạng
0.00 star(s) 0 xếp hạng

Xem thêm tài nguyên từ LocNguyen

Bên trên