Thành viên đáng chú ý

 1. Nhiều bài nhất

  1. NguyenNguyen
   940

   NguyenNguyen

  2. whitelion
   560

   whitelion

  3. Bub
   471

   Bub

  4. LocNguyen
   331

   LocNguyen

  5. Martial
   205

   Martial

 2. Nhiều điểm tương tác nhất

  1. LocNguyen
   161

   LocNguyen

  2. Bub
   80

   Bub

  3. NguyenNguyen
   30

   NguyenNguyen

  4. whitelion
   8

   whitelion

  5. Sonngoo
   4

   Sonngoo

 3. Nhiều điểm nhất

  1. LocNguyen
   70

   LocNguyen

  2. Bub
   28

   Bub

  3. Martial
   18

   Martial

  4. whitelion
   18

   whitelion

  5. G
   8

   gocaudio

 4. Nhiều tài nguyên nhất

  1. LocNguyen
   7

   LocNguyen

  2. Bub
   1

   Bub

 5. Ban quản trị

  1. Bub

   Bub

  2. LocNguyen

   LocNguyen