Bài viết mới trong hồ sơ

Em trai cho anh hỏi chút với, bài em đăng hôm 2/9 [Fshare | PC] One Piece Burning Blood-CODEX 2016, em leech link từ đâu thế, bản đó có phải bản đã bao gồm Gold edition và Wanted pack 1 + Wanted pack 2 ko
ttps://4online.net/bai-viet/fshare-pc-one-piece-burning-blood-codex-2016.2789/