cao nhân cho em hỏi chút "máy lâu lâu lại bịt tắt màn hình "