Giải Trí & Công Nghệ

[Download] Phần Mềm Adobe Presenter 11 Full [email protected] - Thiết Kế Bài Giảng Điện Tử Tốt Nhất

Bub

Bub

Administrator
Ban Quản Trị

là phiên bản mới nhất của phần mềm thiết kế bài giảng điện tử (e-learming) hiện nay, với nhiều chức mới, hỗ trợ tối đa cho powerpont, html 5 và cả đa dạng các kiểu video.

Download Adobe Presenter 11 FullHướng Dẫn Cài Đặt Adobe Presenter 11
Cài đặt hướng dẫn tương tự như
Hoặc tải về video hướng dẫn chi tiết từng bước cài đặt


Để nó không báo lỗi đòi key. Các bạn thêm đoạn này vào file hosts (C:\windows\system32\drivers\etc\hosts)
Mã:
127.0.0.1 lmlicenses.wip4.adobe.com
127.0.0.1 lm.licenses.adobe.com
127.0.0.1 na1r.services.adobe.com
127.0.0.1 hlrcv.stage.adobe.com
127.0.0.1 practivate.adobe.com
127.0.0.1 activate.adobe.com
 

Đính kèm

  • adobe-presenter-11.jpg
    adobe-presenter-11.jpg
    59.2 KB · Xem: 28,795
Bên trên